Developed in conjunction with Ext-Joom.com

10101.10103 

PM prísada do nafty je multifunkčné aditívum pre dôkladné a efektívne čistenie a ochranu vnútorného dieselového palivového systému. Obsahuje
zložku pre zvýšené premazanie. Tento produkt zvyšuje cetánové číslo o 5 bodov, čo má za následok optimálne spaľovanie a teda zníženie škodlivých emisií vo
výfukových plynoch a zníženie spotreby paliva. Vhodné na všetky dieselové motory, tiež pre motory so vstrekovaním common-rail, s turbom aj bez turba.
Malo by byť aplikované každých 10.000 km a v prípade zlej funkcie. Obsah balenia je vhodný na nádrž s objemom maximálne 60 litrov.

10101 Diesel Additive 250ml 6,10€