Developed in conjunction with Ext-Joom.com

10115 

Šetrič paliva je najnovšie aditívum pre dieselové a benzínové motory, vyvinutý špeciálne pre zvýšenie výkonu, zníženie spotreby paliva a následnú údržbu. Z energie pohonnej hmoty je len malá časť prenesená do pohonu vozidla. PM FUEL SAVER je revolučná látka, ktorá pracuje okamžite a redukuje tak trenie medzi piestom (piestnymi krúžkami) a valcom. Výsledkom je redukcia spotreby paliva až o 4%. Vhodné pre všetky benzínové a naftové motory s aj bez turba. Je bezpečný pre katalyzátory. Obsah balenia je vhodný na nádrž s objemom maximálne 50 litrov.

10115 Fuel Saver 250ml 5,50€