Developed in conjunction with Ext-Joom.com

10102.10104 

Prísada do benzínu je multifunkčná a účinná čistiaca zložka, ktorá čistí a chráni vnútorné palivový systém vrátane vstrekovacích trysiek. Účinne
odstraňuje usadeniny špiny, gumy a fermeže. Zvyšuje výkon motora vďaka efektívnemu čisteniu a znižuje škodlivé emisie vo výfukových plynoch. znižuje
spotrebu paliva a chráni palivový systém pred koróziou. Vhodné pre všetky benzínové motory s turbom aj bez turba.

10102 Petrol Additive 250ml 5,95€